Skip to content

Privacyverklaring bij sollicitatie 

 Met de indiening van jouw sollicitatiedocumenten bij Circet Benelux (adres: Jan van Rijswijcklaan 162/3, 2000 Antwerpen, tel: +32 3 808 80 00) en haar dochterondernemingen, hierna "Circet" genoemd, worden je persoonsgegevens gedurende de sollicitatieperiode en 30 dagen na het beëindigen van de sollicitatieperiode door Circet in een elektronische databank bewaard en opgeslagen. De gegevens zullen worden opgeslagen en doorgegeven aan derden met het oog op mogelijke totstandkoming van een arbeidsovereenkomst.

Je sollicitatiegegevens kunnen worden gebruikt voor geadverteerde functies en voor andere openstaande functies. Mogelijks kunnen wij je persoonsgegevens ook doorgeven aan onderaannemers waarmee we samenwerken indien zij openstaande functies hebben die overeenkomen met jouw sollicitatieprofiel. Hiervoor zullen wij een bijkomende toestemming vragen.

Bij een spontane sollicitatie en indien wij geen openstaande functies hebben die met jouw sollicitatieprofiel overeenkomen, vragen wij om jouw toestemming om je persoonsgegevens voor een periode van 12 maanden te bewaren in onze databank voor mogelijke toekomstige functies en vacatures. Je kan deze toestemming op elk moment schriftelijk intrekken. Je kan jouw herroeping initiëren op vacature@circet.be of via de link “toestemming intrekken” in de bevestigingsmail van jouw sollicitatie. Wij willen je erop wijzen dat wij je in dat geval niet kunnen contacteren voor mogelijke interessante vacatures in de toekomst.

Indien de sollicitatie niet succesvol is, vraagt Circet  jouw toestemming om de persoonlijke gegevens die je tijdens de sollicitatieprocedure heb verstrekt (bijvoorbeeld in sollicitatiebrieven, cv's, referenties, vragenlijsten voor kandidaten, nota’s van de sollicitatiegesprekken en eventuele (indien van toepassing voor de job waarvoor ik solliciteer) assessments ook na afloop van de specifieke sollicitatieprocedure op te slaan. Je geeft Circet Benelux toestemming om deze gegevens te gebruiken om op een later tijdstip, gedurende een periode van 12 maanden, contact met jouw op te nemen en om de sollicitatieprocedure voort te zetten, mocht je in aanmerking komen voor een andere functie.

Deze toestemming is vrijwillig en heeft geen gevolgen voor mijn kansen in de huidige sollicitatieprocedure. Je kunt ervoor kiezen om geen toestemming te geven zonder opgaaf van redenen en zonder te hoeven vrezen dat je daardoor nadelen zal ondervinden. Je kunt jouw toestemming ook te allen tijde intrekken; in dat geval worden jouw gegevens binnen de 7 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen gewist. Je kunt jouw herroeping initiëren op vacature@circet.be of via de link “toestemming intrekken” in de bevestigingsmail van uw sollicitatie. Je bent je ervan bewust dat je in dat geval niet gecontacteerd kan worden voor mogelijke interessante vacatures in de toekomst.

Circet Benelux hecht groot belang aan de veiligheid en de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.  Wil je hier meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en over de wijze waarop je jouw rechten kunt uitoefenen? Bekijk dan zeker onze privacy policy op www.circet-benelux.eu. Moest je hierna nog vragen hebben, dan kan je altijd onze DPO contacteren via privacy@circet.be.