Skip to content

Privacyverklaring bij sollicitatie 

  Met de indiening van mijn sollicitatiedocumenten bij Circet Benelux en haar dochterondernemingen, hierna "Circet" genoemd, ga ik er uitdrukkelijk mee akkoord dat mijn persoons- en persoonsgebonden gegevens door Circet in een elektronische databank worden opgeslagen en bewaard. De gegevens zullen worden opgeslagen en doorgegeven aan derden met het oog op deelname aan aanwervingsprocedures. 

Mijn sollicitatie kan worden gebruikt voor geadverteerde functies en voor andere openstaande functies. 

Ik ben mij ervan bewust dat ik deze toestemming op elk moment schriftelijk kan intrekken. U kunt uw herroeping initiëren op vacature@circet.be of via de link “toestemming intrekken” in de bevestigingsmail van u sollicitatie 

Voorts stem ik ermee in dat mijn persoonsgegevens en sollicitatiedocumenten tot 6 maanden na de afronding van de sollicitatieprocedure door Circet worden bewaard. Bovendien geef ik Circet gedurende deze periode toestemming om contact met mij op te nemen voor andere vacatures die overeenkomen met mijn sollicitatieprofiel. 

Indien mijn sollicitatie niet succesvol is, geef ik “Circet Benelux” toestemming om de persoonlijke gegevens die ik tijdens de sollicitatieprocedure heb verstrekt (bijvoorbeeld in sollicitatiebrieven, cv's, referenties, vragenlijsten voor kandidaten, nota’s van de sollicitatiegesprekken en eventuele (indien van toepassing voor de job waarvoor ik solliciteer) een assessment) ook na afloop van de specifieke sollicitatieprocedure op te slaan. Ik geef Circet Benelux toestemming om deze gegevens te gebruiken om op een later tijdstip, gedurende een periode van 6 maanden, contact met mij op te nemen en om de sollicitatieprocedure voort te zetten, mocht ik in aanmerking komen voor een andere functie. 

Deze toestemming is vrijwillig en heeft geen gevolgen voor mijn kansen in de huidige sollicitatieprocedure. Ik kan mijn toestemming weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder te hoeven vrezen dat ik daardoor nadelen zal ondervinden. Ik kan mijn toestemming ook te allen tijde intrekken; in dat geval worden mijn gegevens onmiddellijk na afloop van de aanvraagprocedure gewist. Ik kan mijn herroeping initiëren op vacature@circet.be of via de link “toestemming intrekken” in de bevestigingsmail van u sollicitatie. 

Circet Benelux gaat correct om met al je gegevens, wil je hier meer over weten? Bekijk dan zeker onze privacy statement op de hoofdwebsite.